מאמרים

יצוא לארצות הברית ושיווק בינלאומי – הפער שבין תקשורת שיווקית לבין חזות המוצר

כל יצרן או יזם המבקש למכור את מוצריו בארה"ב ולעסוק בשיווק בינלאומי, צריך לתמוך במכירות המוצר ע"י חומר שיווקי. בשיווק לחו"ל, החומר השיווקי חשוב שבעתיים מכיוון שתהליך המכירה הוא ארוך, כרוך באי ודאות וטומן בחובו הבדלי תרבויות. לכן, ביצוא לארה"ב, החומר השיווקי חשוב כמו המוצר שאנו רוצים למכור.

יצוא לארצות הברית, שיווק בינלאומי, שיווק לחו"ל, יצוא לארה"ב, מכירות באינטרנט, מכירה באינטרנט שיווק בינ"ל, שיווק באינטרנטהחומר השיווקי יכלול מצגות, סרטונים, תיק קניין רוחני, תיק מוצר, מחירונים ועוד חומר רלוונטי לאותו המוצר, למשל תקינה ספציפית.

במקרים רבים נוצרים פערים בין החומר השיווקי לבין נראות המוצר בפועל. מכאן יכולים להיווצר שני מצבים:

  1. התקשורת החזותית של המוצר נחותה ביחס למוצר עצמו – נראות החומרים השיווקיים ירודה ביחס לנראות המוצר עצמו. מבחינת הלקוח, הדבר מוביל לתפיסה שהמחיר המבוקש גבוה ביחס למוצר עצמו. במקרה זה, הפער שנוצר בין החומר השיווקי לבין המוצר עצמו מוביל לירידה במכירות בגלל תפיסת הלקוח שהמחיר גבוה עבור מוצר כזה.

  2. התקשורת החזותית של המוצר גבוהה ביחס למוצר עצמו - נראות החומרים השיווקיים גבוהה ביחס לנראות המוצר עצמו. כאשר הלקוח יקבל את המוצר לידיו (מכירות באינטרנט) ויפתח את האריזה (מכירה באינטרנט או בחנות פיזית), הוא יחווה אכזבה. מבחינת הלקוח, המסר שהצילומים והאריזה שידרו היה של מוצר ברמה גבוהה. בפועל, הוא מחזיק בידיו מוצר ברמה בינונית-נמוכה. הלקוח יחזיר את המוצר לחנות או לאתר שממנו רכש והדבר יוביל לפגיעה במכירות החברה.

לסיכום, בשיווק בינ"ל, במיוחד שיווק באינטרנט, עלינו לדייק בכל נושא התקשורת השיווקית והחזותית. צריכה להיות הלימה בין נראות המוצר ולבין מכלול החומר השיווקי (אריזה, חומרים פרסומיים, צילומים). בכל מצב בו יתקיים פער בין המוצר עצמו ולבין התקשורת החזותית, צפויה פגיעה במאמצי המכירה של המוצר.