מאמרים

תשועה ברוב יועץ

בחירת בעלי התפקידים במיזם חדש היא נדבך משמעותי בפיתוח עסקי בינלאומי, שיווק בינלאומי ויצוא לארה"ב.

מיזם חדש צריך להכיל את אנשי המפתח המקצועיים ביותר לשיווק בחו"ל.

במרבית המיזמים חסר מלווה מקצועי בתחומים של פיתוח עסקי בינ"ל, שיווק ומכירות לחול, כספים וניהול. צוות המיזם צריך להשלים את החוסר הזה.

פיתוח עסקי בינלאומי, שיווק בינלאומי, יצוא לארה"ב, שיווק בחו"ל, פיתוח עסקי בינ"ל, שיווק ומכירות לחול, שיווק בינל, שיווק בינ"ל. שיווק בינלאומי, שיווק ומכירות לארה"ב, שיווק בינ"ל, יצוא לארהב, יצוא לארצות הברית

במקרים רבים בשיווק בינל חסר מוביל עסקי או יועץ מומחה בשיווק בינ"ל. שיווק בינלאומי הוא מומחיות בפני עצמה וכמובן ששיווק ומכירות לארה"ב היא התמחות מקצועית גרידא, הקיימת בקרב מעטים בלבד.

מוביל עסקי הוא הצלע החיונית ביותר למיזם משום שהוא מוביל את המיזם להצלחה או חלילה לכישלון. מיזם יכול להצליח בגיוס כספים, פיתוח מוצר/ים וייצור אך אם לא יתמקד בשיווק בינ"ל, יגיע לשלב השיווק ועשוי לגלות שהמוצר לא מתאים או שהמחיר אינו נכון לשוק היעד.

במקורות הקדומים ביותר שלנו, בתנ"ך, נכתב "תשועה ברוב יועץ" (משלי י"א, יד). כלומר, הניצחון והישועה תבוא עם יועצים מומחים, כל אחד בתחומו. הדבר נכון במיוחד בשיווק בינל. אחד השלבים הראשונים בפיתוח מיזם חדש הוא לגייס יועץ מומחה לשיווק בינלאומי ולפיתוח עסקי בינלאומי. יועץ כזה ידע למקד את המיזם בתהליך נכון ומדויק ולהובילו להצלחה.