מאמרים

פיתוח עסקי בינלאומי בשיווק בינלאומי

רוב היצרנים והיזמים אינם מודעים למודלים הרבים הקיימים בשיווק בינלאומי. כאשר היזם פונה לדרך חדשה של יצוא לארה"ב, עומדים לרשותו מודלים רבים ומגוונים לחדירה לשוק.

פיתוח עסקי הוא מושג כללי העוסק בקידום העסק והמוצרים ובנוסף גם אספקטים אחרים שיכולים להועיל לפירמה במונחי תהליכים, הכנסות או רווחים. הדעה הרווחת היא שכל מוצר זקוק לפיתוח עסקי ומכירות, אחרת אין סיבה לפירמה להתקיים (אלא אם כן מדובר במוסד ללא כוונות רווח). לחילופין, גם אם המודל העסקי הוא מכירת פטנט או מתן זכויות, הרי שיש הכנסות לפירמה שמחייבות פעילויות של פיתוח עסקי בינלאומי. פיתוח עסקי בינלאומי הוא עיסוק קשה שבעתיים מפיתוח עסקי בשוק המקומי. פיתוח עסקי בארה"ב למשל מערים קשיים של הבדלי תרבות, מרחק גיאוגרפי גדול, שפה וטעמים של הצרכנים.

יצוא לארה"ב, יצוא לארהב, יצוא לארצות הברית, פיתוח עסקי בינ"ל, פיתוח עסקי בינלאומי, שיווק בינלאומי, שיווק בינ"ל


להלן מספר דוגמאות לאסטרטגיות חדירה ביצוא לארהב, שמתבססים על מודלים עיקריים בשיווק ומכירת לחו"ל:
 

  1. כאשר היזם / חברה מעוניינים לייצר את המוצר, עומדות לרשותם שתי אפשרויות עיקריות:

  1. לייצר את המוצר בעצמם.

  2. לייצר את המוצר על ידי קבלן משנה.

  3. כאשר היזם / חברה אינם מעוניינים לייצר את המוצר, עומדות לרשותם האפשרויות עיקריות:

  1. הבאת המוצר לידי אב טיפוס ומכירת הרעיון תמורת סכום חד פעמי ו/או תמלוגים (על פי מודל זה, הפטנט נשאר על שם הממציא).

  2. הענקת זכויות שימוש בפטנט תמורת תמלוגים.

  3. מכירת הפטנט תמורת סכום חד פעמי.

 

כל המודלים ישימים ובחירת המודל המתאים תיעשה בהתאם למטרות של היזם או החברה. ביצוא לארצות הברית קיימים מודלים נוספים והם מותאמים ליזם / חברה / מוצר.