מאמרים

שינויים בהרגלי הצריכה – שיווק בינ"ל ופיתוח עסקי בינלאומי בעקבות הקורונה

השינויים הגלובאליים של העת האחרונה כוללים מגמות ותופעות חדשות בשיווק בינלאומי, לצד התחזקות מגמות קיימות ביצוא לארה"ב.

הנתון הדומיננטי ביותר והמשפיע על מגמת הצריכה בשיווק לארה"ב הוא, שהצרכן האמריקאי מבלה הרבה זמן בבית. למצב זה יש השלכות משמעותיות מבחינת תהליך שיווק ומכירות לארצות הברית.

שיווק בינ"ל, פיתוח עסקי בינלאומי, שיווק בינלאומי, יצוא לארה"ב, שיווק לארה"ב, שיווק ומכירות לארצות הברית, שוק ארה"ב, יצוא לארצות הברית

באיור להלן ניתן לראות את ניצול זמן הפנאי שנוצר אצל הצרכנים, כולל פיתוח והעמקה של תחביבים. כל אלה יוצרים הזדמנויות יוצאות מן הכלל ליצואן הישראלי לעסוק ביצוא לארה"ב. היצרן הישראלי יכול להתמקד בפיתוח עסקי בינלאומי עם אוריינטציה של שווק מוצרים בקטגוריות אלה, על מנת להגדיל את סיכויי הצלחתו בשיווק בינלאומי.

שיווק בינ"ל, פיתוח עסקי בינלאומי, שיווק בינלאומי, יצוא לארה"ב, שיווק לארה"ב, שיווק ומכירות לארצות הברית, שוק ארה"ב, יצוא לארצות הברית

באיור הבא ניתן לראות כי ההרגלים החדשים יישארו גם לאחר משבר הקורונה. הצרכנים מנסים מוצרים חדשים אותם ימשיכו לצרוך גם בעתיד. זוהי הזדמנות פז ליצואן הישראלי המעוניין למכור בשוק ארה"ב.

שיווק בינ"ל, פיתוח עסקי בינלאומי, שיווק בינלאומי, יצוא לארה"ב, שיווק לארה"ב, שיווק ומכירות לארצות הברית, שוק ארה"ב, יצוא לארצות הברית

מגמה נוספת של שינויים בהרגלי הצריכה בשיווק בחול הוא הבית החכם. השהייה בבית הביאה לשיא בצריכת מוצרים לשדרוג השהייה הממושכת בבית בד בבד עם עבודה מהבית. הצרכן האמריקאי הגדיל את רכש המוצרים לבית החכם כדי להעלות את רמת החיים. כמו כן, נרכשים מוצרים IoT שעובדים עם מוצרים אחרים כמו ALEXA AMAZON. שוק זה נמצא בשיא צריכה וממשיך כל שנה לצבור תאוצה מחדש.

המגמות החדשות שנוצרו עקב שינוי בהתנהגות צרכנים יוצרות הזדמנויות חדשות וארוכות טווח ליצואן הישראלי ביצוא לארצות הברית.